BONHEIDEN


Bonheiden
Rijmenam

w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Sint-Katelijne-Waver | Putte | Keerbergen | Haacht | Boortmeerbeek | Mechelen |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Bonheiden, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Bruinbeekvallei 1,04 ha (Natuurpunt)

Cassenbroek (Cassenbroek-Mispeldonk) 31,51 ha (Natuurpunt)

Mechels Broek 12,8 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Mispeldonk (Cassenbroek-Mispeldonk) 47,67 ha (Natuurpunt)
Gelegen deels in Bonheiden, deels in Mechelen. Ten zuiden van Bonheiden, tussen de Boeimeerbeek en de Dijle ligt Mispeldonk, dat samen met het Mechels Broek langs de ene en Cassenbroek langs de andere zijde, een nagenoeg aaneengesloten groengebied vormt op de rand van de Dijevallei.
Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk op de paden.

Peulisbossen 7,47 ha (Natuurpunt)
Gesloten loofboscomplex met uitzondering van een klein dennenbos, in totaal zowat 15 ha.
In het bos vinden we enkele poelen en grachten en het bos is omzoomd door weilanden, doorweven met mooie houtkanten.
Het is een heel vochtig gebied, waarvan één derde het hele jaar onder water staat. Het bos vormt immers een overstromingsgebied voor de Rehagenbeek. Dat zorgt voor een bijzondere bodemvegetatie, met liesgras, gele waterkers en verschillende zeggesoorten. Merkwaardige plantensoorten die we er aantreffen zijn zwarte zegge, ijle zegge, gele waterkers, ratelpopulier, bosviooltje, dalkruid, lelietje van dalen, sleedoorn, meidoorn en blauw glidkruid. Bijzondere dieren zijn ree, houtsnip, buizerd, bosuil, sperwer, alpenwatersalamander en wintertaling.
Toegankelijkheid: Voor wie niet bang is van natte voeten is het gebied toegankelijk, behalve tijdens het broedseizoen (april-juni). Aan de Schranshoeve (Schranshoevelei) vertrekt een wandelpad.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van bonheiden.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Bonheiden
2 - Toekomst Rijmenam

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be